Jag är Stenart

Kumla utställningshall, Kumla bibliotek
10/11 – 3/12 2018
Vernissage Lördag 10 november kl 11- 14

I utställningen Jag är Stenart visar Jelena Rundqvist det deltagarbaserade konstnärliga uppdrag som hon skapade tillsammans med tredjeklassare på Tallängens skola i Hällabrottet våren 2018.
Utifrån platsen och dess historiska stenindustri lärde barnen känna stenen som material, objekt, rum, koreograf och medarbetare. Barnen byggde stenmöbler i lättbetong som kläddes med cement och stenar och nu bildar en permanent konstinstallation av stenmöbler i skogen bakom Stenarbetsmuseet. På Bengts Blomqvists urtidshav i marmor i Yxhultsbolagets tidigare huvudkontor blev eleverna en del av berättelsen om stenens födelse med egna rörelser och koreografier. Utställningen visar material och dokumentation från arbetet som tillsammans bildar en installation i utställningsrummet. Som en del av konstinstallationen bjuds nya tredjeklassare från Kumla in som skapar organismer från jordens olika tidsåldrar i lera på golvet. Det är en workshop i samarbete med Per Karlsson Linderum från Naturskolan för att uppleva stenens oändliga tidsrymd.

Konstfrämjandet Bergslagen och Jelena Rundqvist genomförde Jag är Stenart i samarbete med Kumla Kommun, Yxhultbygdens Kultur- och Hembygdsförening, Tallängens skola i Hällabrottet och Naturskolan i Kumla. Projektägare: Region Örebro län, Område kultur och ideell sektor. Projektet finansierades av: Region Örebro län, Kulturrådet, Kumla Kommun, Adolf Lindgrens Stiftelse och Folkrörelsernas Konstfrämjande. Medarrangörer för denna projektvisning är Konstfrämjandet Bergslagen

Publikationen Jag är Stenart

Mer information om projektet på Konstfrämjandet Bergslagens hemsida
Photos Jelena Rundqvist.